Våra minnesplaketter

Klicka på bilderna för att läsa mer om tidigare upplagor av Malmsvängen.

Malmsvängen 1995

Malmsvängen 1998

Malmsvängen 2001

Malmsvängen 2004

Malmsvängen 2007

Malmsvängen 2010

Malmsvängen 2013

Malmsvängen 2016